Bazet

Firma Realizacyjna

Firma Realizacyjna BAZET oferuje następujący zakres usług dla potrzeb budownictwa inżynieryjno-lądowego:

Geologia i geotechnika

Bazet Bazet
 • dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne;
 • projekty prac geologicznych;
 • dokumentacje geotechnicznych badań podłoża gruntowego;
 • nadzór i obsługa geotechniczna oraz geologiczna budowy;
 • opinie geotechniczne;
 • odwierty geologiczne;
 • odwierty w nawierzchniach asfaltowych i betonowych;
 • sondowania dynamiczne i statyczne sondą CPT i CPTU;
 • określanie nośności poprzez badanie odkształceń podłoża za pomocą płyty VSS;
 • badania laboratoryjne;
 • wykonywanie i obsługa studni depresyjnych dla odwodnienia, np. wykopów;
 • wiercenia i budowa studni;
 • hydromonitoring.

Projekty i opracowania

Bazet - obliczenie stateczności skarpy
 • projekty dróg, ulic, parkingów i obiektów inżynierskich;
 • opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym projekty organizacji ruchu;
 • obliczenia stateczności i projekty zbrojenia skarp, nasypów i ścian oporowych z zastosowaniem np. geosyntetycznych wkładek zbrojących, kotew lub gwoździ gruntowych;
 • dobór technologii posadowienia dla obiektów inżynierskich i drogowych, zlokalizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Realizacja

Bazet

Oferujemy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego, głównie w branży drogowej:

 • roboty ziemne, makroniwelacje, niwelacje i rekultywacje terenu;
 • roboty kanalizacyjne, odwodnieniowe powierzchniowe i wgłębne;
 • specjalistyczne wzmacnianie podłoża gruntowego;
 • wykonywanie warstw konstrukcyjnych podbudów dróg, placów i posadzek przemysłowych;
 • kompleksowe roboty brukarskie;
 • wykonywanie nawierzchni betonowych z płyt klamrowanych.

Bazet

Specjalizujemy się również w zakresie następujących realizacji:

 • konstrukcje z gruntów zbrojonych oraz zabezpieczenia antyerozyjne skarp;
 • przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych;
 • wykonywanie systemów uszczelnień z geomembrany, m.in. dla składowisk odpadów;
 • wzmacnianie wgłębne podłoża gruntowego, poprzez zastosowanie iniekcji strumieniowej (jet grouting, kolumny DSM, itp.);
 • wykonywanie ścianek szczelnych i szczelinowych;
 • wykonywanie zabudowy gwoździ gruntowych;
 • wykonywanie i obsługa systemów monitoringu przemieszczeń i deformacji dla obiektów liniowych.